MENU

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne

W numerze 3/2013  Kwartalnika Prawa Publicznego ukazał się artykuł pt. „Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym i jej wpływ na postępowanie sądowo-administracyjne” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka. Autor krytycznie odnosi się do związania sądów administracyjnych wyrokiem karnym wydanym w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności uznając, że wydany w takich realiach wyrok nie jest wyrokiem skazującym i nie może być interpretowany rozszerzająco w ramach przepisu art. 11 ustawo z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zaś ograniczenie postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jedynie do włączenia do niego materiału zgromadzonego w toku postępowania karnego skarbowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności niweczy w ogromnym stopniu zasadę zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym.