MENU

Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym

W numerze 4 (112) Przeglądu Policyjnego ukazał się artykuł pt. „Klasyczne przestępstwa piractwa morskiego w polskim prawie karnym” autorstwa adwokata Kamila Frąckowiaka i aplikanta radcowskiego Piotra Jankowskiego. Autorzy stwierdzają, że polskie prawo karne wystarczająco penalizuje zachowania mogące stanowić przejaw piractwa morskiego w przepisach art 166, 167 i 170 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zbędne zatem jest tworzenie nowych aktów normatywnych, czy też nowelizacji kodeksu karnego w kierunku bardziej precyzyjnego opisania wskazanego kręgu czynów zabronionych.