MENU

Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.

W najnowszym wydaniu Wojskowego Przeglądu Prawniczego (nr 2/2014 r., /270/) ukazał się artykuł dra Kamila Frąckowiaka pod tytułem „Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r.”. Autor dokonał przede wszystkim przeglądu judykatów Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w przedmiotowym zakresie i określił polskie uregulowania, które winny zostać dostosowane do standardów systemu Rady Europy.