MENU

Mecenas Piotr Jankowski z licencją doradcy restrukturyzacyjnego

Z radością informujemy, iż wspólnik Kancelarii, radca prawny Piotr Jankowski, decyzją Ministra Sprawiedliwości uzyskał licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny może podejmować czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmujące udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług, w tym występowanie jako pełnomocnik w sprawach z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Ponadto, osoba posiadająca stosowną licencję może pełnić funkcję:

  • syndyka bądź tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym,
  • nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, czy zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • zarządcy w postępowaniu egzekucyjnym w przypadku egzekucji przez zarząd przymusowy.