MENU

Monografia autorstwa dra Kamila Frąckowiaka

Z przyjemnością możemy poinformować o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii. W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – ukazała się monografia naukowa „Piractwo morskie. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, autorstwa dra Kamila Frąckowiaka.

Autor przywołuje na początku książki celnie dobrane przysłowie malajskie – „Gdzie morze, tam i piraci”. Piractwo jest najstarszą formą przestępczości morskiej. Żegluga morska pełni istotną rolę w handlu oraz transporcie międzynarodowym, problem piractwa był obecny i poruszany przez społeczność międzynarodową w XX w. na wielu forach, zgromadzeniach i konferencjach. Wymiernym efektem tych inicjatyw było opracowanie instrumentów prawa międzynarodowego dotyczących przeciwdziałania temu procederowi.

Autor w rozdziale I przedstawił etiologię i fenomenologię współczesnego piractwa morskiego. W rozdziale II skupił się na rozważaniach dotyczących analizy działań, jakie w kontekście podejrzenia o uprawianie procederu pirackiego w oparciu o postanowienia konwencji genewskiej o morzu pełnym z 1958 r. oraz Konwencji o prawie morza z 1982 r. podjąć mogą państwa wobec statków podnoszących obcą banderę. Natomiast tematyka związana z działaniami podejmowanymi na wielu płaszczyznach przez organizacje międzynarodowe o charakterze rządowym i pozarządowym wobec współczesnego piractwa morskiego została omówiona w rozdziale III. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną sprawcy piractwa morskiego w prawie międzynarodowym są przedmiotem rozdziału IV. W rozdziale V autor dokonał przeglądu stanu prawa karnego w ustawodawstwach ponad 20 wybranych państw na świecie, w tym Polski.