MENU

Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej – współautorstwo w monografii

W wydanej nakładem wydawnictwa C.H. BECK monografii prawniczej pt. „Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej” pod redakcją prof. dr hab. M. Królikowskiej-Olczak i dr B. Pachucy-Smulskiej znalazły się dwa rozdziały autorstwa prawników z naszej kancelarii.

W rozdziale X, zatytułowanym „Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta”, r.pr. Hanna Frąckowiak i aplikant radcowski Piotr Jankowski analizują zagadnienie reklamy produktów leczniczych. W szczególności rozpatrują kwestię roszczeń, jakie konsumenci mogą kierować wobec przedsiębiorców, którzy swym działaniem, głównie poprzez nieuczciwą reklamę farmaceutyczną naruszyli ich prawa.

W rozdziale XVII, pt. „Patologie systemu konsorcyjnego – wybrane aspekty nieuczciwej praktyki rynkowej”, adwokat Kamil Frąckowiak opisuje środki reakcji karnoprawnej w obliczu naruszenia interesów konsumenta. W publikacji wskazano przede wszystkim zakres odpowiedzialności karnej za organizowanie systemów konsorcyjnych przez pryzmat istniejących przykładów funkcjonowania tzw. systemu argentyńskiego.