MENU
08.04.2014

Pro publico bono

Wychodząc naprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu na krew oraz w celu promocji honorowego krwiodawstwa Kancelaria organizuje akcję pro publico bono – Honorowe krwiodawstwo, czyli darmowe porady prawne dla Honorowych Dawców Krwi. W chwili obecnej, podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby skorzystać z porady jest posiadanie zaświadczenia o oddanej krwi, wystawionego nie dalej niż miesiąc przed spotkaniem. Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod numerem: 89 523 61 76.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

1. Z darmowej porady prawnej mogą skorzystać osoby, które oddały krew w ciągu 30 dni licząc wstecz od daty spotkania.
2. Darmowa porada prawna udzielona zostanie po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia bądź książeczki honorowego krwiodawcy oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość korzystającego.
3. Darmowe porady prawne udzielane są w godzinach od 9 do 15 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu dnia i godziny spotkania.
4. Umawiając się na spotkanie korzystający powinien poinformować, że chce skorzystać z porady dla honorowego krwiodawcy.
5. Honorowy krwiodawca może skorzystać z porady dotyczącej wyłącznie własnej sprawy.

 

Więcej informacji związanych z przywilejami HDK oraz odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem dawców na stronie internetowej krwiodawcy.org lub Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

03.04.2014

Oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia

W najnowszym numerze kwartalnika „Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” (nr XII/1, 2014) ukazał się artykuł pt. „Oddalenie powództwa z uwagi na nieudowodnienie wysokości roszczenia” autorstwa r.pr. Hanny Frąckowiak. Opracowanie ma na celu przybliżyć materię oddalenia powództwa oraz wskazać, co prawda nieliczne, ale niezmiernie istotne, sposoby zwalczania takich rozstrzygnięć przez strony w postępowaniu przed sądami drugiej instancji.

07.03.2014

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pełnomocników

W najnowszym numerze miesięcznika „Radca Prawny” (nr 146, Luty 2014) ukazał się artykuł pt. „Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pełnomocników” autorstwa r.pr. Hanny Frąckowiak. Opracowanie zawiera wywód prawny na temat możliwości korzystania przez poszkodowanych pacjentów z usług i pomocy adwokatów oraz radców prawnych w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Autorka wykazuje, że w ustawie o prawach pacjenta pominięto kwestię profesjonalnych pełnomocników, co często budzi szereg wątpliwości. Wprawdzie korzystanie z zastępstwa przez kancelarie prawne jest procederem dość powszechnym, to jednak brak uregulowania prawnego w tym zakresie należy ocenić negatywnie wnioskując jednocześnie zmianę przepisów w nowelizacji ustawy.

07.02.2014

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków drogowych

W styczniu 2014 r. ukazał się artykuł naukowy „Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków drogowych” współautorstwa adwokata dra Kamila Frąckowiaka w czasopiśmie prawniczym „Zeszyty Naukowe WSIZiA 4 (25)/2013.”.

11.12.2013

Rekrutacja

Rekrutacja: Poszukiwany student czwartego lub piątego roku kierunku studiów prawniczych lub administracyjnych.

Zapraszamy osoby ambitne, dobrze zorganizowane, potrafiące pracować w zespole do współpracy w ramach praktyk studenckich w kancelarii adwokackiej i radcowskiej.

10.12.2013

Publikacje

Jako prawnicy – praktycy i teoretycy chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy autorami licznych komentarzy i publikacji.

10.12.2013

Publikacje

Jako prawnicy – praktycy i teoretycy chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy autorami licznych komentarzy i publikacji.

08.12.2013

Witamy!

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Kancelarii Prawnych Frąckowiak&Frąckowiak.