MENU

Publikacja prawnika z Kancelarii Frąckowiak & Jankowski

W ostatnim kwartale 2018 r. ukazały się 2 artykuły naukowe z zakresu postępowania cywilnego autorstwa radcy prawnego dr Hanny Frąckowiak:

1. Hanna Frąckowiak, „Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym – teoria a praktyka”, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), ISBN 978-83-65992-25-3, s. 57-68.

2. Hanna Frąckowiak, „Prekluzja zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148(1) KPC” [w:] A. Barańska, S. Cieślak (red.) Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 33-42, ISBN: 978-83-812-8990-0