MENU
17.01.2018 | Kategoria: Prawo medyczne

Definicja „pacjenta”

Zgodnie z definicją, przyjętą w art. 3 ust. 1 pkt 4 PrPacjU, pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub przez osobę wykonującą zawód medyczny. Ustawodawca wskazał co najmniej dwie sytuacje, w których dana osoba jest pacjentem: gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

17.01.2018 | Kategoria: Prawo medyczne

Udzielanie pacjentowi informacji i zgoda na leczenie

Obowiązek udzielenia informacji o stanie zdrowia