MENU
Kamil Frąckowiak Adwokat

Kamil Frąckowiak

Adwokat

Adwokat dr hab. Kamil Frąckowiak jest założycielem kancelarii adwokackiej. W prowadzonej praktyce adwokackiej specjalizuje się w prawie karnym, dyscyplinarnym i rodzinnym.

Mecenas Kamil Frąckowiak łączy praktykę adwokacką z obowiązkami pracownika naukowo-dydaktycznego uniwersytetu. Jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zatrudnionym w Katedrze Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, policyjnego, medycznego, praw człowieka oraz kryminologii.

W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pan Mecenas w latach 2012-2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, zaś do 2014 r. był członkiem Wojewódzkiej Komisji.

W 2012 r. adwokat K. Frąckowiak został wybrany „Prawnikiem Roku 2011 Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowanego w ramach plebiscytu „Prawnik Roku” przez portal „skutecznyadwokat.pl” we współpracy z Wolters Kluwer Polska.

Adwokat K. Frąckowiak w 2009 r. został wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalność prawo karne materialne.

W 2007 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent School of Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  z językiem wykładowym angielskim.

Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie.

W 2006 r. ukończył szkolenie organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów: „Sztuka negocjacji”.

W 2006 r. ukończył Studium Podyplomowe „Biznes Międzynarodowy – „International Business” prowadzone na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego z językiem wykładowym angielskim.

W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.