MENU
Anna Franusz of counsel

Anna Franusz

of counsel

Dr Anna Franusz jest wykładowcą akademickim zatrudnionym w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w roku 2013 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność: postępowanie cywilne.

Dr Anna Franusz jest autorką publikacji w języku polskim i angielskim z postępowania cywilnego.

W 2007 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa oraz magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.