MENU
Damian Michalski

Damian Michalski

Damian Michalski – aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykładowca akademicki, współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego wykonawczego i ochrony danych osobowych.

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz kontroli w administracji publicznej, na co dzień pełni funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W toku pracy zawodowej zrealizował wiele projektów wdrożeniowych z zakresu ochrony danych osobowych, zarówno na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych, jak i sektora prywatnego.

W wolnym czasie pasjonat historii, motoryzacji oraz sportu.