MENU
Hanna Frąckowiak Radca prawny

Hanna Frąckowiak

Radca prawny

Radca prawny dr Hanna Frąckowiak, założyciel kancelarii radcowskiej, jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej.

Swoje zainteresowania koncentruje w obszarze problematyki związanej z procedurą cywilną, prawem kobiet, oraz prawem medycznym w szczególności zaś trybem dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko pojętych szkód medycznych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prowadzi sprawy zarówno podmiotów indywidualnych – specjalizując się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, z tytułu szkód osobowych i majątkowych – jak i jednostek organizacyjnych (spółki, fundacje, związki zawodowe).

Mecenas Hanna Frąckowiak jest autorką publikacji z zakresu postępowania cywilnego, praw człowieka, oraz prawa medycznego.

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – specjalność postępowanie cywilne.

Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W latach 2008-2011 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zakończoną egzaminem zawodowym. Wcześniej ukończyła z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.