MENU
Piotr Jankowski Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Piotr Jankowski

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Piotr Jankowski, założyciel Kancelarii Radcy Prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawnych aspektów inwestycji budowlanych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Mecenas Piotr Jankowski jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa insolwencyjnego, prawa karnego materialnego oraz prawa ochrony konkurencji.

Współpracuje z przedsiębiorstwami prowadzącymi szkolenia. m.in. z prawa pracy, prawa administracyjnego oraz z zagadnień dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Radca prawny Piotr Jankowski w 2016 r. został wpisany do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, z czego aktywnie korzysta będąc Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki gminy.

Szczególnie zainteresowany jest branżą FMCG oraz szeroko pojętą działalnością w obszarze hospitality and leisure. Prowadzi blog prawniczy skupiający się na prawnych aspektach działalności gastronomiczno-hotelarskiej – prawowgastronomii.pl.

Specjalizuje się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prawa karnego, prawa handlowego oraz inwestycji budowlanych.