Artykuł naukowy adw. dr hab. Kamila Frąckowiaka

Z radością informujemy, że w maju 2023 r. nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ukazała się monografia pokonferencyjna „In dubio pro humanitate. W stulecie urodzin Profesora Mariana Cieślaka”.

Wkład do tej publikacji wniósł m.in. dr hab. Kamil Frąckowiak poprzez artykuł naukowy pt. „Kilka uwag na tle zakresu temporalnego obowiązywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego w świetle uchylenia przepisu art. 43 § 3 k.k”.