O nas

Poznaj nas lepiej

KAMIL FRĄCKOWIAK

Adwokat

Adwokat dr hab. Kamil Frąckowiak jest założycielem kancelarii adwokackiej. W prowadzonej praktyce adwokackiej specjalizuje się w prawie karnym, dyscyplinarnym i rodzinnym.

Mecenas Kamil Frąckowiak łączy praktykę adwokacką z obowiązkami pracownika naukowo-dydaktycznego uniwersytetu. Jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zatrudnionym w Katedrze Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, policyjnego, medycznego, praw człowieka oraz kryminologii.

W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pan Mecenas w latach 2012-2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, zaś do 2014 r. był członkiem Wojewódzkiej Komisji.

W 2012 r. adwokat K. Frąckowiak został wybrany „Prawnikiem Roku 2011 Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowanego w ramach plebiscytu „Prawnik Roku” przez portal „skutecznyadwokat.pl” we współpracy z Wolters Kluwer Polska.

Adwokat K. Frąckowiak w 2009 r. został wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalność prawo karne materialne.

W 2007 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent School of Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  z językiem wykładowym angielskim.

Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie.

W 2006 r. ukończył szkolenie organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów: „Sztuka negocjacji”.

W 2006 r. ukończył Studium Podyplomowe „Biznes Międzynarodowy – „International Business” prowadzone na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego z językiem wykładowym angielskim.

W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HANNA FRĄCKOWIAK

Radca prawny

Radca prawny dr Hanna Frąckowiak, założyciel kancelarii radcowskiej, jest wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej.

Swoje zainteresowania koncentruje w obszarze problematyki związanej z procedurą cywilną, prawem kobiet, oraz prawem medycznym w szczególności zaś trybem dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko pojętych szkód medycznych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prowadzi sprawy zarówno podmiotów indywidualnych – specjalizując się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne, z tytułu szkód osobowych i majątkowych – jak i jednostek organizacyjnych (spółki, fundacje, związki zawodowe).

Od wielu lat reprezentuje zakładowe, międzyzakładowe i regionalne organizacje związkowe. Pomaga związkom zawodowym w rokowaniach i mediacjach z pracodawcami. Współpracuje ze stronami w zakresie opiniowania i formułowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Mecenas Hanna Frąckowiak jest autorką publikacji z zakresu postępowania cywilnego, praw człowieka, oraz prawa medycznego.

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – specjalność postępowanie cywilne.

Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. W latach 2008-2011 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zakończoną egzaminem zawodowym. Wcześniej ukończyła z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nasza wizja

Być postrzeganym przez klienta jako zaufany doradca. Rozmawiamy i wsłuchujemy się w jego potrzeby. Stawiamy na dostępność i sprawną komunikację.
Opracowujemy warianty działania. Szukamy nowych rozwiązań.

Nasza misja

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo prawne klienta w każdej sytuacji

Nasze wartości

Współpraca oparta na dobrych relacjach, skuteczność, profesjonalizm, spokój, bezpieczeństwo

Rozpocznij z nami współpracę

Chętnie podejmujemy nowe wyzwania i poszukujemy lepszych rozwiązań.
Stale i konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje prawnicze