Publikacje naukowe adwokata dr hab. Kamila Frąckowiaka

W ostatnim czasie ukazały się artykuły i opracowania autorstwa mecenasa Kamila Frąckowiaka:

  1. K. Frąckowiak, Główne tezy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnoskarbowych, dotyczącego błędu co do karalności z art. 10 § 4 k.k.s. na kanwie urządzania gier hazardowych, Radca prawny Zeszyty Naukowe, Warszawa 2023 nr 4 (37)/2023, s. 27-42, ISSN 2392–1943
  2. K. Frąckowiak, „Prawo do popełnienia błędu” według art. 21a ustawy Prawo przedsiębiorców jako instytucja zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym, Studia Prawnoustrojowe 63, Olsztyn 2024 r., s. 105-116, ISSN 1644-0412