MENU
Frąckowiak & Jankowski Frąckowiak & Jankowski

Zapraszamy
do współpracy!

Kancelarie Prawne tworzą:
  • Adwokat dr hab. Kamil Frąckowiak
  • Radca prawny dr Hanna Frąckowiak
  • Radca prawny Piotr Jankowski

Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.

Wszystkie sprawy traktujemy indywidualnie, a naszym Klientom zapewniamy dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa oraz dbałość o ich interesy.

Zapoznaj się z ofertą Szczegółowa oferta

Aktualności i publikacje

31.01.2019 | Kategoria: Aktualności

Publikacja prawnika z Kancelarii Frąckowiak & Jankowski

W ostatnim kwartale 2018 r. ukazały się 2 artykuły naukowe z zakresu postępowania cywilnego autorstwa radcy prawnego dr Hanny Frąckowiak:

1. Hanna Frąckowiak, „Wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego w postępowaniu cywilnym – teoria a praktyka”, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), ISBN 978-83-65992-25-3, s. 57-68.

2. Hanna Frąckowiak, „Prekluzja zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148(1) KPC” [w:] A. Barańska, S. Cieślak (red.) Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 33-42, ISBN: 978-83-812-8990-0

06.12.2018 | Kategoria: Aktualności

Monografia adw. Kamila Frąckowiaka „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji prawnika z naszej kancelarii.

W ostatnim czasie – nakładem wydawnictwa ELSet w Olsztynie – ukazała się monografia naukowa „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne”, autorstwa dra Kamila Frąckowiaka. Podstawowym celem badawczym pracy jest przedstawienie problematyki kryminalizacji nielegalnego e-hazardu w polskim prawie karnym (skarbowym) oraz ocena rozwiązań karnoprawnych służących zwalczaniu zagrożeń związanych z e-hazardem. Eksploracja tego problemu badawczego wymagała w szczególności dokonania karnoprawnej analizy czynów zabronionych, które kryminalizują zachowania związane z organizacją i uczestnictwem w nielegalnym e-hazardzie na gruncie prawa karnego skarbowego, prawa karnego i prawa wykroczeń oraz oceny środków karnych służących zwalczaniu tego fenomenu. W systemie prawa polskiego zachowania godzące w zasady organizacji i uczestnictwa w grach hazardowych penalizowane są głównie na gruncie prawa karnego skarbowego. Z tych względów znaczna część opracowania poświęcona jest regulacjom właściwym dla kodeksu karnego skarbowego. W konsekwencji w monografii jedynie fragmentarycznie poruszane są zagadnienia dotyczące e-hazardu na płaszczyźnie prawa karnego sensu largo, czyli tylko w tym zakresie, w którym stanowią reakcję karnoprawną na nielegalny e-hazard w postaci przestępstwa oszustwa czy oszustwa komputerowego związanego z organizowaniem lub uczestnictwem w grach e-hazardowych. Z racji blankietowego charakteru przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych uregulowanych w kodeksie karnym skarbowym, koniecznym stało się omówienie odpowiednich przepisów ustawy o grach hazardowych z 2009 r., które stanowią dla nich bazę merytoryczną.

Przedstawiając tematykę nielegalnego e-hazardu, nie sposób również „uciec” od jej aspektu kryminologicznego. Kryminologia, która bada etiologię i fenomenologię zjawisk przestępczych stanowi naturalną podbudowę dla kryminalizacji. Monografia ma zatem za zadanie dostarczyć informacji, poza zagadnieniami definicyjnymi, na temat historii oraz symptomatologii nielegalnego hazardu, w tym w jego wersji elektronicznej, a także zagrożeń z nim związanych. Jedynie bowiem po przedstawieniu wskazanych zagadnień związanych z nielegalnym e-hazardem można stwierdzić, czy zakres kryminalizacji jest właściwy i nie pozostawia luk, które mogą zostać wykorzystane przez przestępców do uniknięcia odpowiedzialności karnej, a także wskazać na organizacyjne formy zwalczania fenomenu.

Dla realizacji zakreślonego powyżej celu badawczego monografię pod tytułem „Nielegalny e-hazard. Studium prawnokarne i kryminologiczne” podzielono na osiem rozdziałów, które obejmują: rozdział I – „Zjawisko nielegalnego e-hazardu”, rozdział II – „E-hazard jako zagrożenie dla interesu publicznego w perspektywie europejskiej”; rozdział III – „Modele regulacji rynku e-hazardowego”; rozdział IV – „Kryminalizacja nielegalnego e-hazardu”; rozdział V – „Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VI – „Przestępstwa i wykroczenia powszechne przeciwko mieniu w kontekście nielegalnego e-hazardu”; rozdział VII – „Środki reakcji karnoprawnej związane z e-hazardowymi czynami zabronionymi”; rozdział VIII – „Sankcje w ramach nadzoru administracyjnego w ustawie o grach hazardowych”. W zakończeniu monografii dokonano przedstawienia wniosków końcowych.

17.01.2018 | Kategoria: Publikacje

Definicja „pacjenta”

Zgodnie z definicją, przyjętą w art. 3 ust. 1 pkt 4 PrPacjU, pacjentem jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub przez osobę wykonującą zawód medyczny. Ustawodawca wskazał co najmniej dwie sytuacje, w których dana osoba jest pacjentem: gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest efektem jego inicjatywy („zwraca się”) i gdy takiej inicjatywy nie wymaga się („korzysta”, np. będąc osobą nieprzytomną)[1].

Jak pracujemy?

Na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej w języku polskim i angielskim.

Mamy doświadczenie w występowaniu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Prowadzimy sprawy klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie mamy sztywnych godzin pracy, zatem nasi klienci są pewni, że pomagający im prawnik zawsze będzie do ich dyspozycji.

Oferujemy usługi prawnicze również drogą telefoniczną oraz online.

Prowadzimy szkolenia z różnych dziedzin prawa.

Nie świadczymy usług najtaniej, ani najszybciej. Podstawowym celem kancelarii jest bowiem zapewnienie klientom profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej.

Kilka słów o nas

Działalność kancelarii została zapoczątkowana w 2010 r. przez adwokata dra hab. n. prawn. Kamila Frąckowiaka. 

W 2012 r. do zespołu kancelarii dołączyła radca prawny dr n. prawn. Hanna Frąckowiak, następnie zaś radca prawny Piotr Jankowski.

W 2012 r. adwokat K. Frąckowiak został wybrany „Prawnikiem Roku 2011 Województwa Warmińsko-Mazurskiego” organizowanego w ramach plebiscytu „Prawnik Roku” przez portal „skutecznyadwokat.pl” we współpracy z Wolters Kluwer Polska.

Kancelarie korzystają również z pomocy of counsel dr n. prawn. Anny Franusz.

Siedziba kancelarii znajduje się w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim.

W prowadzonych przez nas sprawach korzystamy z usług branżowych specjalistów, w tym lekarzy, doradców podatkowych i rzeczoznawców majątkowych. Współpracujemy także z wieloma renomowanymi Kancelariami. Na terenie województwa pomorskiego współpracujemy z Kancelarią Adwokata Pawła Świdra. Więcej o Kancelarii.